เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวาทกานต์ ช่อแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterประชาสัมพันธ์ และมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterจัดจ้าง